Na Votvíráku představíme novinku!

V Milovicích na letišti Boží Dar se o víkendu poprvé setkáte s čistofestivalovou terénní čtyřkolkou, která usnadní třídění odpadů na festivalu Votvírák. Úklidové čety budou odpad třídit do žlutých a modrých pytlů, které bude následně svážet speciální čtyřkolka do speciálně přistavených kontejnerů na tříděný odpad. Plasty a papíry budou posléze svezeny v kontejnerech na dotřídění do Benátek nad Jizerou, společnost ASA se pak dále postará o jejich dopravu ke zpracovatelům k recyklaci. Takže i tříděný odpad z Votvíráku najde druhotné využití a vyrobí se z něj nové věci.

Po Votvíráku bude ČISTÝ FESTIVAL pilotně tento projekt zkoušet na Colours of Ostrava, Mighty Sounds, Benátské noci a na Dnech NATO v Ostravě. Osvědčí-li se letos mobilní svoz tříděného odpadu, bude zaveden v roce 2012 na většině Čistých festivalů v daleko větší míře. V letošním roce je tento projekt realizován díky spolupráci s firmou Čechymen, která mimo to zajišťuje bezpečnostní služby na největších českých open-air akcích.

Návštěvníci Votvíráku nebudou ochuzeni o stánek ZELENÝ BOD, kde se stejně jako v loňském roce mohou nechat odměnit za přinesené tříděné plasty a papíry. Kromě celé řady nových praktických festivalových dárků budou například za 30 přinesených plastů odměněni pivem. Dobrou zprávou je, že díky spolupráci s pořadateli Votvíráku a jejich aktivní podpoře třídění na festivalu není letos počet vydaných piv nijak limitován. Jen pro připomenutí, v minulém roce Votvírák držel tři týdny český rekord, podařilo se na něm návštěvníky nasbírat celkem 53 468 plastových kelímků.

Hudební menu Votvíráku letos obsahuje 400 oblíbených českých a slovenských interpretů. Celkem tři scény představí například Monkey Business, Chinaski, No Name, Desmod, Wohnout, Mig 21, Sto Zvířat, Medvěd 009, UDG, Janka Ledeckého, Miro Šmajdu, Marka Ztraceného nebo Xindla X. Více o Votvíráku a o jeho programu najdete na www.votvirak.cz

Na začátku června o certifikaci ČISTÝ FESTIVAL úspěšně usilovaly festivaly Ouvalskej bigbít a JamRock. Na obou se podařilo vytřídit a předat k dalšímu využití necelých 20 kubických metrů plastů a papíru. Zatímco tříděný odpad z Ouvalskýho bigbítu před zpracováním putoval na dotřídění do pražských Ďáblic, plasty a papíry z JamRocku našly uplatnění v recyklačním centru v Černé za Bory u Pardubic.

Na JamRocku třídil odpad Michal Malátný z CHINASKI

chinaski_jamrock