Vytřídíte s námi 100 tun odpadu?

Projekt Čistý festival Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za necelý měsíc odstartuje již svou čtvrtou sezónu. Cíl je stejný jako v minulých letech. Prostřednictvím motivace návštěvníků a tříděnému sběru odpadu úklidovými četami udržet festivalové prostředí kulturní a čisté a přesvědčit návštěvníky, že odpady lze třídit a správně s nimi nakládat kdekoliv a nejen doma.

Vytřídit třikrát více než v minulém roce!

V minulém roce se na 20 českých open-airech podařilo vytřídit 36 tun odpadu, což odpovídá celoroční výtěžnosti českého města s 5 000 obyvateli. Jen plastových půllitrových kelímků se v roce 2010 vytřídilo téměř 400 tisíc. Cílem pro letošní rok je díky propracovanějšímu systému třídění odpadu vytřídit přes 100 tun recyklovatelného odpadu, který neskončí na skládkách. Mottem této činnosti je, že pokud už na festivalech odpady vznikají, tak rozhodně nekončí na skládkách, ale co nejvíce se jich zrecykluje nebo jinak využije. „Svým způsobem nás k tak smělému cíli motivuje obdobný projekt kolegů v Belgii, který vznikl ve stejném roce jako Čistý festival. Náš projekt je ale komplexnější a už v prvním roce přinesl lepší výsledky,než ten belgický.“ přiblížila Martina Vrbová, ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s.

Přispět k lepšímu třídění mají tři věci

Především je to motivace návštěvníků, kteří budou opět odměňováni za plasty a papír, které na letních akcích vytřídí a přinesou na stánek ZELENÝ BOD. Odměňování bude letos probíhat hravější formou. Lidé, kteří přinesou na stánek recyklovatelné odpady z festivalu a projdou zcela novou expozicí o třídění a využívání odpadu na stánku, mohou díky svým vědomostem o třídění vysoutěžit atraktivní odměny.

Druhým vylepšením projektu bude organizovaný sběr vytříděného odpadu ve festivalových areálech proškolenými úklidovými četami. Naplněné žluté a modré pytle budou končit ve speciálních kontejnerech v zázemí, které poputují přímo k druhotnému zpracování. Například již nyní je zřejmé, že z plastů z Rock for People se opět vyrobí dlažba do měst a obcí a protihlukové stěny k dopravním stavbám, například dálnicím.

V pěti festivalových areálech s největší rozlohou se bude v rámci projektu ČISTÝ FESTIVAL pilotně testovat mobilní svoz odpadu vytříděného do barevných pytlů. „V tomto vyšla našemu projektu vstříc agentura Čechymen, která má zkušenosti z největších českých akcí pod širým nebem včetně festivalů nebo Moto GP v Brně. Pokud bude mobilní svoz funkční, zavedeme jej v příštím roce na většině festivalů,“ doplnila Martina Vrbová. Na Colours of Ostrava, Benátské noci, Votvíráku, Mighty Sounds a Dnech NATO v Ostravě se návštěvníci setkají s terénní čtyřkolkou s vlekem, která bude do speciálních kontejnerů svážet pytle s tříděným odpadem ze vzdálených míst areálů.

cf_ilustracni