České festivaly vytřídily 55 tun odpadu

Letošní festivalová sezóna byla již počtvrté ve znamení třídění odpadu na čistých festivalech. I když se na celé řadě open-air akcí nevydařilo počasí tak, jako v minulém roce, lidé třídili odpad nejvíce v historii českých hudebních festivalů. V rámci projektu ČISTÝ FESTIVAL Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. se podařilo vytřídit přes 55 tun skla, papíru, hliníku a plastu, ve kterém bylo 341 744 plastových kelímků. Seriál letních akcí usilující o certifikaci ČISTÝ FESTIVAL bude završen ve dnech 24. a 25 září akcí Dny NATO v Ostravě.

Vytříděný odpad z letních akcí se průběžně zpracovává a recykluje

Díky projektu ČISTÝ FESTIVAL bylo celkem 55,06 tun odpadu vytříděného na 19 českých festivalech a open-air akcích svezeno na třídící linky, to v necelých 15 000 speciálních barevných pytlích. Většina vytříděného odpadů již byla předána zpracovatelům a použita pro výrobu nových výrobků. Velká část festivalových plastů například putovala do společnosti Transform v Lázních Bohdaneč, která z nich dále vyrábí dlažbu do měst a obcí, nebo protihlukové stěny k dopravním stavbám. Několik tun bílého skla z festivalů především v Čechách bylo postupně převezeno do firmy AMT Příbram, která jej zpracovala na skleněný střep pro výrobu nového skla ve sklárnách.

Díky novinkám si návštěvníci festivalů uvědomili význam čistoty a třídění

Projekt ČISTÝ FESTIVAL v letošním roce přinesl celou řadu novinek, které měly přispět k větší čistotě festivalových areálů, ale také přiměly návštěvníky open-air akcí k zamyšlení nad smyslem třídění odpadu. Na stánku projektu Zelený bod vznikla interaktivní expozice, která například upozorňovala na to, jak se s odpady po vytřídění dále nakládá a jak se mění na nové věci. K čistotě festivalových areálů a kvalitnějšímu třídění přímo na akcích přispěla intenzivní spolupráce s úklidovými četami, ale také pilotní projekt mobilního svozu tříděného odpadu v největších areálech. „Většina zapojených akcí měla vyčleněny speciální úklidové čety, které se zaměřily výhradně na sběr tříděného odpadu. Tento odpad byl ještě přímo na festivalech dotříděn a až posléze putoval v barevných pytlích k dalšímu využití. Na největších festivalech proběhl navíc mobilní svoz tříděného odpadu, který nám umožnil separaci většího objemu odpadu než v minulých letech“, upřesnila Martina Vrbová, ředitelka oddělení využití odpadů ze společnosti EKO-KOM, a.s.

Které open-air akce vytřídily nejvíce odpadu?

Celkem bylo v roce 2011 na stánku Zelený bod projektu ČISTÝ FESTIVAL vytříděno 341 744 půllitrových plastových kelímků. Tabulak vpravo na webu ČISTÝ FESTIVAL ukazuje absolutní množství vytříděných půllitrových kelímků. nÍíže umístěná tabulka znázorňuje, kolik plastových kelímků vytřídil průměrně jeden návštěvník dané akce za jeden den konání akce.

1 Rockfest Vysmáté léto 1,75
2 Přeštěnice Open Air 1,30
3 Štěrkovna Open Music 1,10
4 Votvírák 0,75
5 Mighty Sounds 0,74
6 Rock for People 0,68
7 Povaleč 0,67
8 Ouvalskej bigbít 0,61
9 Sweetsen fest 0,52
10 Sobofest 0,46
11 Pilsner fest 0,38
12 Colours of Ostrava 0,38
13 54. Žatecká Dočesná 0,37
14 Benátská noc 0,30
15 Sázavafest 0,29
16 Vizovické Trnkobraní 0,27
17 United Islands 0,26
18 Jam Rock 0,21
19 Beskydská Sedmička 0,20

3_cisty_jamrock