K barevným kontejnerům jdete průměrně 2 mintuy

Odpady loni aktivně třídilo 70 procent Čechů. Je to o dvě procenta více než v roce 2011 a o 14 procent více než před deseti lety. Každý Čech vytřídil 39,1 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, zhruba stejně jako předloni.

V tříděném odpadu pak skončilo celkem 71 procent z nevratných obalů, které loni lidé v Česku použili. Data byla zjištěna autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která zajišťuje zpětný sběr obalů po celé zemi. Nejvíce se recykluje papír, kterého v kontejnerech končí 85 procent. Na druhém místě je sklo s 82 procenty, následují plasty se 65 a kovy se 63 procenty. Hůře jsou na tom nápojové kartony, do určených kontejnerů Češi hodí jen každý pátý. Dřeva končí v kontejnerech 19 procent.

“V roce 2012 bylo více než 607 000 tun obalů využito jako druhotná surovina k výrobě nových výrobků místo primárních surovin,” uvádí EKO-KOM. Nejvíce se třídí v Pardubickém kraji, kde na jednoho obyvatele připadá za rok 43,6 kilogramu odpadu. Následuje Plzeňský kraj, kde roční průměr 42,4 kilogramu vytříděného odpadu na člověka a na třetím místě jsou střední Čechy s průměrem 41,6 kilogramu.

“Třídění odpadů se stalo pro většinu Čechů naprosto běžnou součástí jejich životů. Zlepšuje se i dostupnost barevných kontejnerů v ulicích, kterých bylo koncem roku 2012 k dispozici téměř 229.000,” uvedla mluvčí firmy Šárka Nováková. Zatímco před pěti lety to měl v průměru každý člověk k barevným kontejnerům 118 metrů, loni se zkrátila docházková vzdálenost na 102 metrů. V současnosti stačí obyvatelům ČR v průměru dvě minuty chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu.

kontejnery