Věděli jste, co se děje v zákulisí Rock for People?

Královéhradecký festival je v mnoha ohledech zajímavý. V ohledu nakládání s odpady však představuje v Česku unikát. Jako jediný totiž má v zázemí vlastní třídící linku a proto je veškerý odpad vytvořený návštěvníky roztříděn a poslán k druhotnému zpracování. Jak to všechno probíhá a co zůstává návštěvníkům Rock for People ukryto v zákulisí?

1. NÁVŠTĚVNÍCI TŘÍDÍ ODPADY

V areálu festivalu Rock for People najdete 40 green-pointů, kde můžete třídit plasty, papír a hliník. Ve stanovém městečku a na přilehlých plochách jsou green-pointy doplněny koši na sklo. Pokud netušíte, jak správně třídit odpady, navštivte zónu ČISTÝ FESTIVAL, kde vám ochotně poradí a dokonce tam za třídění odpadů získáte odměny.

1.foto


2. POŘADATELÉ ODPADY SVÁŽEJÍ

Všechna sběrná místa na tříděný i směsný odpad jsou během festivalu vyprazdňována. Jejich obsah je svážen na vlastní třídící linku pořadatelů v zázemí festivalu. Kromě toho pořadatelé provozují zvláštní systém separovaného sběru a svozu gastroodpadu od stánkařů a z veškerých gastro provozů v zázemí festivalu. Na svozu a dotřídění odpadů pracuje v nepřetržitém provozu 250 lidí. Z velké části se jedná o dobrovolníky z řad návštěvníků festivalu.

svoz


3. POŘADATELÉ ODPADY DOTŘÍDÍ

V roce 2012 Rock for People spustil vlastní mechanizovanou linku na třídění odpadů, která je umístěna přímo v areálu. Linkou během 8 dnů projde 100 % odpadu vytvořeného na Rock for People. V minulých letech bylo recyklováno přes 50 % z celkového množství odpadu. Na třídící lince se dotřiďují nejen plasty, papír, hliník a sklo z barevných košů, ale také nebezpečný odpad a veškerý směsný odpad. Také ten je tedy kompletně roztříděn.

tridicka
4. ZPRACOVATELÉ ODPAD RECYKLUJÍ

Roztříděný odpad se z areálu Rock for People odváží díky spolupráci s Hradeckými službami. Zpracovatelé posléze melou plasty a papír na jemné částice, sklo se drtí na jemné střepy. Takto zpracované odpady jsou surovinou vhodnou k recyklaci. Z plastů je možné v roztaveném stavu vyrobit textilní vlákna, která se používají například na výrobu sportovního oblečení. Velká část plastů z Rock for People končí u zpracovatele v Lázních Bohdaneč, kde se z nich vyrábí dlaždice a plotové desky. Papír se během recyklace rozmělňuje na vlákna, která se používají při výrobě nového papíru.

recyklace


5. NÁVŠTĚVNÍCI RECYKLOVANÉ ODPADY POUŽÍVAJÍ

Recyklované plasty by mohly zahřát všechny obyvatele stanového městečka festivalu Rock for People. Ze všech vytříděných plastů by totiž bylo možné vyrobit umělá vlákna, která by vyplnila zhruba osm tisíc spacáků.

Rovněž tříděný papír by bylo možné využít na Rock for People. Z recyklovaného papíru vytříděného na loňském ročníku festivalu by se dalo vyrobit takřka třicet tisíc rolí toaletního papíru. To bezpečně pokryje spotřebu návštěvníků na všech toaletách Rock for People.

Vytříděné sklo je možné recyklovat k výrobě více než jednoho tisíce nových lahví, které by mohly posloužit jako obal veškerého tvrdého alkoholu, který vypijí lidé na Rock for People.

vyrobekZ plastů je možné vyrobit také fleecovou mikinu.