KOŠE A KONTEJNERY

Staráme se o třídění a odvoz vyprodukovaného separovaného festivalového odpadu. V rámci spolupráce zapůjčíme designové mobilní třikoše na třídění plastového, papírového, kovového a směsného odpadu. Dále zajistíme velkoobjemové kontejnery, ve kterých tříděný odpad odjíždí k následné recyklaci či energetickému využití. Dle dohody umíme zajistit také kontejnery na sklo. Montáž a demontáž třikošů probíhá ve spolupráci […]

Staráme se o třídění a odvoz vyprodukovaného separovaného festivalového odpadu. V rámci spolupráce zapůjčíme designové mobilní třikoše na třídění plastového, papírového, kovového a směsného odpadu. Dále zajistíme velkoobjemové kontejnery, ve kterých tříděný odpad odjíždí k následné recyklaci či energetickému využití. Dle dohody umíme zajistit také kontejnery na sklo. Montáž a demontáž třikošů probíhá ve spolupráci s úklidovou četou pořadatele, která má za úkol také obsluhu košů v průběhu festivalu. Festivalům s většími areály poskytujeme také čtyřkolku s přívěsem pro snazší svoz tříděného odpadu.

Novější Zpět Starší