Pravidla soutěže o vstupenky na čisté festivaly 2025

▫️ Soutěž organizuje MamiArt s.r.o. od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024 v rámci kampaně na podporu třídění odpadů Čistý festival.

▫️  Výhrou je celkem 34 vstupenek na rok 2025 a to na 17 festivalů zapojených do projektu Čistý festival. Výherce získá vždy 2 vstupenky na 1 festival označený v soutěžním formuláři, a to dle své vlastní volby.

▫️ Do soutěže budou zařazeny elektronicky vyplněné a zaslané formuláře na webu www.cistyfestival.cz do 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024 (24:00). Jedna osoba se může účastnit soutěže vícekrát.

▫️ 17 náhodně vybraných výherců soutěže bude vybráno a zveřejněno dne 2. 9. 2024 ve 12:00 náhodně ze všech soutěžních formulářů se správně označenou odpovědí na soutěžní otázku, dále s vyplněným jménem, příjmením a e-mailem a s preferencí festivalu – tzn. uvedení požadované výhry 2 vstupenek.

▫️ Seznam výherců bude zveřejněn na www.cistyfestival.cz ve tvaru příjmení + křestní jméno. Tito výherci budou na základě vyplněných kontaktních údajů informováni o výhře pořadatelem e-mailem.

▫️ 17 náhodně vybraných výherců obdrží následující výhry – vstupenky na festivaly v roce 2025:

 • Beats for Love – 2 vstupenky
 • Benátská! S Impulsem – 2 vstupenky
 • Big Up festival – 2 vstupenky
 • Brod 1995 – 2 vstupenky
 • Colours of Ostrava – 2 vstupenky
 • FM City fest – 2 vstupenky
 • Chodrockfest – 2 vstupenky
 • Jamrock – 2 vstupenky
 • Jatka fest – 2 vstupenky
 • MKLV fest – 2 vstupenky
 • Plzeňský Majáles – 2 vstupenky
 • Studentský Majáles Brno – 2 vstupenky
 • Šumperský Majáles – 2 vstupenky
 • TrutnOFF – 2 vstupenky
 • Votvírák – 2 vstupenky
 • Vysmátý léto Kadaň – 2 vstupenky
 • Vysočina fest – 2 vstupenky

Odkazy a detaily akcí jsou uvedeny zde: https://www.cistyfestival.cz/ciste-festivaly/

▫️ Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci, pořadatelé, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této soutěži podílely. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.

▫️ Výhru nelze vymáhat soudní cestou, ani ji není možné nárokovat v alternativní podobě. Pokud oslovený výherce neodpoví do 15. 9. 2024 a nebude možno předat výhru, pak výhra propadá.

V případě že po vyhlášení soutěže nastanou změny u kterékoliv akce, jejíž vstupenky jsou předmětem výhry, a to z vůle pořadatele akce (např. že se daná akce v roce 2025 neuskuteční, akce nebude zařazena do projektu Čistý festival, nebo se změní podmínky systému vstupu na akci – např. bude zaveden vstup zdarma), může organizátor soutěže nabídnout výherci alternativní výhru v podobě 2 vstupenek na jiný festival nebo akci zapojenou do projektu Čistý festival v roce 2025. V případě, že výherce nabídnutou alternativní výhru neakceptuje, pak výhra propadá.