Čistý festival pro pořadatele

Vybraným festivalům nabízí projekt Autorizované obalové společnost EKO-KOM komplexní systém umožňující třídění a recyklaci odpadů. O separaci plastů, papírů, kovů a skla a jejich svoz mají pořadatelé postaráno především díky barevným košům, kontejnerům a pytlům, které v rámci spolupráce získávají.

Staň se Čistým festivalem

Zapojení do projektu Čistý festival pomáhá především snížit množství vyprodukovaného směsného odpadu. Pořadatel kromě přírody šetří také vlastní náklady za svoz směsného odpadu, který díky třídění nevznikne. Od roku 2008 bylo díky Čistému festivalu vytříděno 599 300 kg odpadu a každý další zapojený festival toto číslo zvyšuje. Pořadatelé zapojeni do systému Čistý festival ušetřili doposud na nákladech přibližně 21,2 miliónů korun.

KOŠE A KONTEJNERY

KOŠE A KONTEJNERY

Staráme se o třídění a odvoz vyprodukovaného separovaného festivalového odpadu. V rámci spolupráce zapůjčíme designové mobilní třikoše na třídění plastového, papírového, kovového a směsného odpadu. Dále zajistíme velkoobjemové kontejnery, ve kterých tříděný odpad odjíždí k následné recyklaci či energetickému využití. Dle dohody umíme zajistit také kontejnery na sklo. Montáž a demontáž třikošů probíhá ve spolupráci s úklidovou četou pořadatele, která má za úkol také obsluhu košů v průběhu festivalu. Festivalům s většími areály poskytujeme také čtyřkolku s přívěsem pro snazší svoz tříděného odpadu.

PYTLE PRO ÚKLIDOVKU A STÁNKAŘE

PYTLE PRO ÚKLIDOVKU A STÁNKAŘE

Úklidové čety pořadatele vybavíme nejen designovými tričky, ale také barevnými pytli. Do těch třídí úklidovka odpad odhozený návštěvníky na zem tak, aby byl areál festivalu čistý a útulnější. Nezapomínáme ani na stánkaře. Poskytujeme jim speciální sady obsahující modré a žluté pytle ke třídění plastu a papíru. K tomu získají informační kartu s pokyny, na koho se mají v případě dotazů ohledně třídění obrátit. Distribuce sad pro stánkaře probíhá nejčastěji při akreditaci, naplněné pytle s tříděným odpadem pak odnáší úklidová četa pořadatele.

ZÁBAVA A MOTIVACE NÁVŠTĚVNÍKŮ

ZÁBAVA A MOTIVACE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Naše paleta komunikačních a motivačních aktivit na festivalech je opravdu pestrá. Stánek se zkušenými promotéry, zábavnými kvízy a recyklovanými odměnami včetně piva je základním informačním bodem pro všechny, kdo se o třídění zajímají. K třídění pak dále lidi motivují bannery, tištěné bulletiny nebo spot na velkoplošné obrazovce. Doplňkově na festivaly vozíme také chill out koutek s lehátky a kytarami, virtuální realitu na třídicí lince.

ATRAKTIVNÍ OBSAH NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ATRAKTIVNÍ OBSAH NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Třídění odpadů jako jedna z forem společenské odpovědnosti může být zásadní pro budování vztahu festivalu s návštěvníky. Ekologicky odpovědné chování je stále populárnějším tématem nejen mladých generací. Protože je naším cílem komunikovat třídění odpadu, poskytujeme pořadatelům komplexní press-kit, který obsahuje články, texty a multimédia na míru. Pořadatel je pak může zařadit do svého komunikačního plánu, webu, sociálních médií, newsletteru nebo tiskových zpráv.

CERTIFIKACE a CSR

CERTIFIKACE a CSR

V současnosti je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí a udržitelnost podnikání. Při splnění všech podmínek udělíme akci certifikát Čistý festival jako důkaz ekologicky odpovědného festivalu. Oficiální certifikát je potvrzen ředitelem komunikace EKO-KOM a jeho předání nejčastěji probíhá na festivalovém pódiu před jedním z hlavních programových bodů.

Nejčastější dotazy

Kromě osobní energie vynaložené na přípravu a propagaci třídění odpadu nestojí spolupráce skoro nic. Na festivalu samotném potřebujeme jen dobře spolupracující úklidovou četu, akreditaci pro pracovníky, umožnění vjezdu, oplocené místo pro velkoobjemové kontejnery, třikoše, stánek a elektřinu.

Spolupracujícím festivalům zasíláme na základě předchozí osobní dohody nebo video-callu smlouvu, která obsahuje všechny detaily. Jejím podpisem je spolupráce potvrzena.

Zajišťujeme a financujeme kontejnery určené výhradně na svoz TŘÍDĚNÉHO ODPADU. Kontejnery na svoz směsného odpadu můžeme pomoci zajistit, ale hradí si je pořadatel. Stejně tak si pořadatel hradí veškeré náklady související s likvidací směsného odpadu. Platí zde princip, že čím více odpadu festival vytřídí, tím méně pořadatel zaplatí.

Ne, úklidovou četu zajišťuje a hradí pořadatel. Náš tým složený z koordinátora a promotérů dodává při příjezdu materiální pomoc, tzn. trika pro úklidovku, barevné pytle na třídění, pytle a informační karty pro stánkaře, třikoše a samolepky na velkoobjemové kontejnery. Koordinátor pak informuje úklidovou četu o tom, jak vše správně využít a jak zajistit třídění odpadu a pořádek v areálu.

Naše třikoše obsahují box na směsný odpad. Jeho odvoz a likvidace je ale plně v režii pořadatele. Za zvýhodněnou cenu poskytujeme černé pytle na směsný odpad.

Logo Čistý festival je chráněné a používat jej mohou jen festivaly, se kterými má Čistý festival uzavřenu smlouvu o spolupráci, a které dle této smlouvy splní podmínky certifikace Čistý festival.