Odhalení: kam skutečně putuje plastový odpad ze žlutých kontejnerů?

Nejen na sociálních sítích kolují zvěsti, že se tříděný odpad z barevných kontejnerů sesypává na jednu hromadu a třídění pak přichází vniveč. Nedalo nám to a zjistili jsme, kam přesně putuje vytříděný plastový odpad. Jsou nebo nejsou zvěsti z internetu pravdivé? Je tříděný odpad recyklován nebo končí bez užitku? Čti a dozvíš se to.

Kde končí festivalové plasty?

Plastový odpad ze žlutých košů na festivalech je nejprve svezen na dotřiďovací linku. Tam jej pracovníci zbavují nežádoucích příměsí a třídí podle druhu na fólie, obaly od drogerie, kelímky a PET lahve. Poslední jmenované rozdělují dokonce podle barev. Takto dotříděný odpad se lisuje do balíků a putuje z dotřiďovací linky dále k druhotnému zpracování – recyklaci. U zpracovatelů přichází na řadu drcení, praní a sušení. Drť ve formě lupínků flakes nebo regranulátu ve tvaru čočky je finální surovinou pro výrobu nových plastů.

Reinkarnace plastů

Díky recyklaci lze plastovému odpadu vdechnout život opakovaně. Recyklací PET lahví vznikají nové lahve nebo textilní vlákna. Například jen 25 PET lahví stačí k výrobě parádní nové fleecové mikiny! I výplň do spacáku, ve kterém pak trávíš festivalové noci ve stanu, byla kdysi plastem. Plastový odpad se mění také na nové kelímky a jiné plastové obaly, části interiérů aut a izolace. Zbarvená směs plastů se zpracovává na latě, dlažbu nebo protihlukové dálniční stěny. Dokonce i nesprávně vytříděné nebo znečištěné plasty se využívají jako palivo při výrobě cementu nebo energie.

koloběh plastového odpadu

Statistika má fakt cenné údaje!

Na příkladu reálných čísel si ukážeme, že sesypávání všech plastů na jednu hromadu je opravdu jenom mýtus. Ze statistik společnosti EKO-KOM vyplývá, že jsme v České republice v roce 2020 do žlutých kontejnerů odložili 180 000 tun odpadu. Z toho bylo 155 000 tun plastového odpadu, 25 000 tun lidé špatně odložili a bylo nutné jej skládkovat. Celkem 60 000 tun plastových odpadů, tedy celá jedna třetina obsahu žlutých kontejnerů, bylo recyklováno na nové výrobky. Dalších 50 000 tun bylo zpracováno jako alternativní palivo pro výrobu cementu a 10 000 tun bylo využito při výrobě energie. Jen 35 000 tun plastových zbytků ze žlutých kontejnerů nenašlo využití a muselo být skládkováno. Pokud bychom měli v České republice dostatečnou kapacitu v zařízeních na energetické využití odpadu, byl by k užitku i tento „zbytek“.

Jak moc šetří třídění přírodu?

Třídění bezesporu šetří přírodní zdroje. To nejen díky recyklaci 60 000 tun plastů ze žlutých kontejnerů, které v podstatě nahrazují výrobu plastů klasickým způsobem z ropy. Současně může být až 105 000 tun tříděných plastových odpadů energeticky využito. A tím se nahrazují běžná paliva, která se tak nemusí těžit v přírodě. Podle statistik ušetří třídění odpadů 29 km2 ročně. Takže i když to možná zní už ohraně, třídění má opravdu smysl!

Novější Zpět Starší