Zaostřeno na Velkou Británii: Festivaly jako skládka odpadu

Festivaly za kanálem La Manche jsou známé pro své hvězdné line-upy, úžasné show, neopakovatelné zážitky, ale i odpadová moře. Právě odpad je jeden z největších problémů, se kterým se festivaly ve Velké Británii potýkají. Přitom by na ostrovech stačilo zavést „něco jako Čistý festival“.

Tak to je jumbo problém

Představte si 78 plně naložených vzdušných obrů Boeing 747 Jumbo Jet vedle sebe. Přesně tolik odpovídá množství vyprodukovaného odpadu na britských festivalech. Za jednu sezónu tam podle BBC vznikne přes 23 000 tun odpadu. Návštěvníci tamních festivalů nemají třídění odpadů tak zažité, jako tomu je u nás. Zcela běžná praktika je nechat ladem veškeré vybavení, od stanů a spacáků až po kempingový nábytek. Jednoduše tam lidé jednají s věcmi jako s jednorázovými produkty, které je třeba po jednom použití vyhodit. BBC dále uvádí, že je na hudebních festivalech po celé Velké Británii každý rok ponecháno osudu více než 250 000 stanů, které pořadatelé po nepořádných návštěvnících odvážejí na skládky. Stany jsou povětšinou vyrobeny ze směsi různých materiálů, což znamená, že je téměř nemožné je recyklovat. A tomu se říká jumbo problém!

Účastníci se brodí v odpadovém moři (Zdroj: BBC)
(Zdroj: BBC)

Co na to příroda?

Dopad největších festivalů na životní prostředí je enormní. To si začal uvědomovat i jeden z největších festivalů světa, slavný Glastonbury, na který zavítá každoročně kolem 200 000 návštěvníků. Do řízení festivalu zavedli pořadatelé tak zvanou zelenou politiku. To znamená, že aplikuje CSR aktivity, tedy společenskou odpovědnost, do chodu festivalu tak, aby byly škody na přírodě co nejmenší. Největší snahou je zákaz používaní jednorázových plastů nebo naopak využívání alternativních kartónových stanů.

Čistý festival na britských ostrovech?

„Náš český“ Čistý festival je v tomto směru opravdovým unikátem. Nikde není tak podchycený systém třídění odpadů a znovupoužitelných obalů jako právě na našich festivalech. Rozdíl je patrný a asi by nebylo od věci, aby se nejen Britové naučili něco od českých festivalových návštěvníků. Těm totiž nezbývá než poděkovat, že si s námi užívají atmosféru festivalů v čistém prostředí, a že třídí odpady.

(zdroj: Čistý festival)
(zdroj: Čistý Festival)
Novější Zpět Starší